افسانه کریمی نسب

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با رتبه برتر از دانشگاه فردوسی مشهد
 • دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی کشور
 • مؤسس و مسئول فنی کلینیک روانشناسی کریمی نسب
 • ۱۵ سال سابقه روان درمانی و مشاوره

سارا شاد

 • کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسی نیمرخ زوجین
 • مشاوره و ارزیابی پیش از ازدواج (PMC)
 • زوج درمانی با رویکرد گاتمن

حسن باقری نیا

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی


محمد احتشام پور

 • زوج درمانی
 • هدایت تحصیلی و شغلی
 • خانواده درمانی
 • زوج درمانی طرحواره محور
 • درمان اختلالات جنسی

علی ظریفی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • دارای مدرک بین المللی مشاوره از کالج اکسفورد
 • مشاوره تخصصی قبل ازدواج
 • زوج درمانی

هاجر سیفی

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • مشاوره کودک و نوجوان و بازی درمانی کودکان
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره قبل از ازدواج و اجرای تست های شخصیت مرتبط
 • مشاوره در زمینه مشکلات فردی

محدثه حسینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


مهدی شاکریان

 • نورولوژیست و ارشد روانشناسی بالینی
 • عضو انجمن هیپنوتیزم آسیا
 • درمان حملات عصبی، پنیک و اضطراب

دکتر موقر

دکترا روانشناسی بالینی از دانشگاه لوند سوئد


اعظم السادات جمال آبادی

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • زوج درمانی
 • مشاوره نوجوان

سمیه جبینی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 • روان‌درمانی تحلیلی
 • مشاوره خانواده
 • زوج درمانی
 • مشاوره قبل از ازدواج

حدیثه صبور صادق زاده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

_مشاوره پیش و بعد از ازدواج

_درمانگر اختلالات کودک و نوجوان

_درمانگر کودکان اوتیسم