یک پسر بچه که الکترود هایی به او وصل شده و در حال تماشا مانیتوری است که اشکال سبز و آبی رنگ دارد و در کنار مانیتور یک اسپیکر برای پخش صداهای مختلف وجود دارد پشت مانیتور خانوم روانشناس جوانی نشسته که دارد لبخند می زند و لپتاپی که جلوی خودش قرار دارد را نگاه می کند و گزارشات جلسه نوروفیدبک را ثبت می کند

نوروفیدبک چیست و چه تاثیراتی دارد، به همراه محاسبه هزینه جلسات

درمان نوروفیدبک که اغلب به عنوان درمانی برای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی استفاده می شود، هدف آن تغییر نحوه پاسخ مغز به محرک های خاص است. همچنین برای درمان صرع،...