افسانه کریمی نسب

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با رتبه برتر از دانشگاه فردوسی مشهد
 • دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی کشور
 • مؤسس و مسئول فنی کلینیک روانشناسی کریمی نسب
 • ۱۵ سال سابقه روان درمانی و مشاوره

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با رتبه برتر از دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:

 • دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی کشور
 • مؤسس و مسئول فنی کلینیک روانشناسی کریمی نسب
 • ۱۵ سال سابقه روان درمانی و مشاوره
 • روانشناس طرح بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • روانشناس کودک بیمارستان دکتر شیخ مشهد، بخش انکولوژی و هماتولوژی
 • مشاور قبل از طلاق در طرح خانواده پایدار دادگستری
 • روان درمانگر اعتیاد، درمان اعتیاد به شیشه و آمفتامین با روش ماتریکس