حدیثه صبور صادق زاده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

_مشاوره پیش و بعد از ازدواج

_درمانگر اختلالات کودک و نوجوان

_درمانگر کودکان اوتیسم

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

خدمات:

_سکستراپ

_درمانگر اختلالات زوجین به همراه اجرای و تفسیر تست های معتبر

_مشاوره پیش و بعد از ازدواج

_درمانگر اختلالات کودک و نوجوان

_درمانگر کودکان اوتیسم

_درمان اضطراب،وسواس،افسردگی،فوبیا

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی روانشناسی عمومی

مشاور اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ و برگزاری کارگاه های مختلف برای معلمان

دوره ها و کارگاه ها:

دوره کامل و تخصصی سکستراپی و درمانگری اختلالات زوجین

دوره کامل cbt

دوره اختلالات رفتاری و جنسی کودک و نوجوان

دوره مربی گری کوکان اوتیسم