سمیه جبینی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

  • روان‌درمانی تحلیلی
  • مشاوره خانواده
  • زوج درمانی
  • مشاوره قبل از ازدواج

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

خدمات:

  • روان‌درمانی تحلیلی
  • مشاوره خانواده
  • زوج درمانی
  • مشاوره قبل از ازدواج
  • ازدواج به وصال نرسیده
  • مشاوره فردی ( اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری ، ترس )
  • مشاوره کودک و نوجوان