سمیه جبینی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 • روان‌درمانی تحلیلی
 • مشاوره خانواده
 • زوج درمانی
 • مشاوره قبل از ازدواج

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

خدمات:

 • روان‌درمانی تحلیلی
 • مشاوره خانواده
 • زوج درمانی
 • مشاوره قبل از ازدواج
 • ازدواج به وصال نرسیده
 • مشاوره فردی ( اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری ، ترس )
 • مشاوره کودک و نوجوان