محدثه حسینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

حیطه تخصصی:

  • فردی (اضطراب،افسردگی)
  • خانواده (تعارضات زناشویی،مداخلات طلاق)
  • مشاوره پیش از ازدواج