محمد احتشام پور

 • زوج درمانی
 • هدایت تحصیلی و شغلی
 • خانواده درمانی
 • زوج درمانی طرحواره محور
 • درمان اختلالات جنسی

خدمات در کلینیک روانشناسی کریمی نسب:

 • مشاوره کودک و نوجوان (ترس، اضطراب، افسردگی، بیش فعالی، خشم و ….)
 • هدایت تحصیلی و شغلی
 • خانواده درمانی
 • زوج درمانی طرحواره محور
 • درمان اختلالات جنسی
 • رویکرد درمانی: CBT

سوابق تحصیلی و حرفه ای:

 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 • کارشناسی روانشناسی

گذراندن دوره ها:

 • سنجش و اندازه گیری هوش استعداد یابی
 • طرحواره درمانی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • زوج درمانی
 • مقدماتی و پیشرفته سکستراپی

عضویت در انجمن ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

شماره نظام: 38631