هاجر سیفی

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • مشاوره کودک و نوجوان و بازی درمانی کودکان
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره قبل از ازدواج و اجرای تست های شخصیت مرتبط
 • مشاوره در زمینه مشکلات فردی

مدرک:

کارشناس ارشد مشاوره

خدمات:

 • مشاوره کودک و نوجوان و بازی درمانی کودکان
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره قبل از ازدواج و اجرای تست های شخصیت مرتبط
 • مشاوره در زمینه مشکلات فردی (مشکلات رابطه ای، مشکلات اضطرابی و…)

سوابق تحصیلی و حرفه ای:

 • کارشناس ارشد مشاوره
 • کارشناس روانشناسی
 • 10 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و پیام نور

دوره و کارگاه های گذارنده شده:

 • دوره تئوری و عملی زوج درمانی شناختی – رفتاری
 • دوره مشاوره قبل از ازدواج
 • دوره واقعیت درمانی با دکتر علی صاحبی (موسس ویلیام گلاسر) – مشهد
 • دوره آسیب شناسی روانی کودکان
 • دوره خودشناسی تا خود شکوفایی با دکتر علی صاحبی در دانشگاه فردوسی مشهد