یک روانشناس که در حال گرفتن تست شخصیت شناسی نئو از بیمار خود است که پشت آنها یک شاسی بزرگ نمونه صفحه ای از این تست قرار دارد.

تست شخصیت شناسی نئو چیست؟

تست شخصیت شناسی نئو (NEO-PI) یک ابزار ارزیابی روانسنجی است که به طور گسترده توسط کارفرمایان به عنوان بخش کلیدی فرآیند استخدام و به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار ارزیابی در حین کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تست مدل شخصیتی افراد آزمون دهنده را از پنج جنبه اندازه‌گیری می‌کند و نسخه‌های متفاوتی برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان دارد.

تاریخچه تست شخصیت شناسی نئو

در دهه 1970 با تحقیقات روانشناسان پل کوستا و رابرت مک کری در مورد چگونگی تغییر شخصیت با افزایش سن توسعه این تست شخصیت شناسی آغاز شد.

آنها با استفاده از ویژگی های شخصیتی شناخته شده روان رنجوری (N) و برون گرایی (E)، سومین ویژگی شخصیتی، باز بودن (O) را کشف کردند.

آنها در سال 1978 نسخه اصلی آزمون را بر اساس این سه ویژگی شخصیتی NEO-PI منتشر کردند.

تحقیقات بیشتر توسط کاستا و مک کری دو ویژگی شخصیتی دیگر را کشف کرد، موافق بودن (A) و وظیفه شناسی (C).

در سال 1985، آنها کتابچه راهنمای تست نئو را منتشر کردند که شامل هر پنج ویژگی بود.

تا سال 1992، کاستا و مک کری شش وجه برای هر یک از این پنج صفت ایجاد کردند، که در مجموع 30 وجه بود.

متعاقباً، آنها فهرست بازنگری شده تست شخصیت شناسی نئو را منتشر کردند.

در سال 2002، تست نئو روی بیش از 1900 دانش آموز دبیرستانی آزمایش شد.

نتایج این تحقیق و نمونه آزمایشی از نوجوانان، بزرگسالان و دانش‌آموزان در سنین راهنمایی، منجر به توسعه NEO-PI-3 شد.

NEO-PI-3 که در سال 2005 منتشر شد، با واژه نامه ای از اصطلاحات همراه است تا درک آزمون را برای داوطلبان آسان تر کند.

این فرهنگ لغت و اصلاحات انجام شده در آزمون به این معنی است که NEO-PI-3 نه تنها برای بزرگسالان بلکه برای جوانان و افراد دارای معلولیت نیز مناسب است.

در حین توسعه NEO-PI-3 همچنین نسخه کوتاهی از NEO-PI-R ایجاد شد که آن را NEO-FFI (فهرست پنج عاملی) نامیدند و اکنون به عنوان NEO-FFI-R شناخته می‌شود.

تحقیقات مستقل بعدی توسط مک کری و روانشناسان دیگر به طور کلی توافق کردند که مدل پنج عاملی در همه فرهنگ ها کار می‌کند، حتی در جایی که انگلیسی زبان اصلی آنها نیست.

معمولا در فرآیند استخدام برخی سازمان ها، معمولاً با تست نئو نسخه های NEO-PI-3 یا NEO-PI-FFI روبرو خواهید شد.

تست شخصیت شناسی نئو

تست شخصیت شناسی نئو چگونه است؟

تست نئو سطوح شخصیتی شما را از پنج ویژگی شخصیتی زیر ارزیابی می‌کنند:

1. باز بودن

این ویژگی شخصیتی به این بستگی دارد که چقدر برای تجربه دنیای اطرافتان باز هستید. باز بودن بر اساس مقیاس “بسته” در یک انتها تا “باز” در سمت دیگر اندازه گیری می‌شود.

نمره باز بودن بالا نشان می‌دهد که شما خلاق، مبتکر، خوشحال از مفاهیم انتزاعی و ماجراجو هستید، اما ممکن است برای حفظ تمرکز تلاش کنید و مستعد رفتار غیرقابل پیش بینی باشید.

اگر امتیاز باز بودن پایینی دارید، ممکن است قابل اعتماد باشید، عملکرد ثابتی داشته باشید و محتاط باشید، اما تغییر را دوست نداشته باشید.

شش جنبه باز بودن عبارتند از:

 1. فانتزی
 2. زیبایی شناسی
 3. احساسات
 4. اقدامات
 5. ایده ها
 6. ارزش ها

2. وظیفه شناسی

وظیفه شناسی بیان می‌کند که شما چقدر قابل اعتماد، منظم و منضبط هستید. همچنین بررسی می کند که چگونه می‌توانید تکانه های خود را کنترل کنید. این ویژگی در مقیاس «خود به خودی» تا «با وجدان» اندازه‌گیری می‌شود.

اگر نمره بالایی دارید، سازماندهی خوبی دارید، کارآمد هستید، به جزئیات فکر می‌کنید و سخت کوش هستید، اما ممکن است به عنوان فردی سرسخت و انعطاف ناپذیر شناخته شوید.

نمره وظیفه شناسی پایین نشان می‌دهد که شما راحت و منعطف، اما همچنین تکانشی، بی دقت و بی نظم هستید.

شش وجه وظیفه شناسی عبارتند از:

 1. صلاحیت
 2. نظم و ترتیب
 3. مسئولیت پذیری
 4. تلاش برای موفقیت
 5. خود انضباطی
 6. مشورت

3. برون گرایی

این ویژگی شخصیتی با نحوه تعامل شما با افراد دیگر و میزان ارتباط گیری شما با دیگران مرتبط است.

به این فکر کنید که آیا موقعیت های اجتماعی پرمشغله به شما انرژی می‌دهد یا شما را خسته می‌کند و آیا به خوبی با زمان تنهایی کنار می‌آیید. این ویژگی در مقیاس «درون گرا» تا «برون گرا» اندازه گیری می‌شود.

اگر در برون گرایی امتیاز بالایی دارید، برونگرا، پرانرژی، قاطع و اجتماعی هستید، اما ممکن است هیجان‌انگیز و توجه‌ جو نیز باشید.

نمره پایین نشان می‌دهد که شما از هم نشینی خود راضی هستید و محتاط و متفکر هستید، اما ممکن است گوشه گیر به نظر بیایید و برای بهبودی از موقعیت های اجتماعی به زمان نیاز دارید.

شش وجه برونگرایی عبارتند از:

 1. گرما
 2. بی طرفی
 3. اذعان
 4. فعالیت
 5. هیجان طلب
 6. احساسات مثبت

4. توافق پذیری

توافق پذیری نشان می‌دهد که شما در روابط با دیگران چگونه رفتار می‌کنید، چگونه با آنها رفتار می‌کنید و اینکه آیا دلسوز و قابل اعتماد هستید یا گوشه گیر و مشکوک هستید. این ویژگی در مقیاس «خصمانه» تا «موافق» اندازه‌گیری می‌شود.

نمره بالا نشان می دهد که شما همکار، دوستانه، دلسوز و علاقه مند به دیگران هستید، اما ممکن است به روشی مطیع عمل کنید تا از توهین اجتناب کنید و به دیگران اجازه دهید از اعتماد شما سوء استفاده کنند.

اگر از نظر موافق بودن امتیاز پایینی دارید، تحلیلگر و رقابتی هستید، اما به راحتی به دیگران اعتماد ندارید و ممکن است دستکاری کنید.

شش جنبه مجموعه های توافق عبارتند از:

 1. اعتماد کردن
 2. صراحت
 3. نوع دوستی
 4. انطباق
 5. فروتنی
 6. لطافت

5. روان رنجوری

این ویژگی شخصیتی به این بستگی دارد که چقدر از نظر عاطفی متعادل هستید و تا چه حد تحت تأثیر استرس هستید. مقیاس این ویژگی از «پایدار» تا «مضطرب و عصبی» است.

نمره بالا برای روان رنجوری در تست شخصیت شناسی نئو بیانگر این است که شما حساس و عصبی هستید، نگران هستید، مستعد تأثیرات استرس هستید و در معرض تغییرات خلقی هستید.

که در این صورت پیشنهاد می‌شود مقاله علائم اضطراب و استرس چیست؟ را برای تشخیص دقیق تر بخوانید.

اگر نمره پایینی دارید، آرام و مطمئن هستید، به خوبی با استرس کنار می‌آیید و به طور کلی از نظر عاطفی پایدار هستید.

شش جنبه روان رنجوری عبارتند از:

 1. اضطراب
 2. خشم / خصومت
 3. افسردگی
 4. خودآگاهی
 5. تکانشگری
 6. آسیب پذیری در برابر استرس

فرمت تست شخصیت شناسی نئو چیست؟

دو نسخه از پرسشنامه شخصیت شناسی نئو وجود دارد.

اولین مورد تست نئو NEO-PI-3 است که در قالب خود گزارشی و آزمایشی که توسط ناظر انجام می‌شود است. هر دو آزمون شامل 240 سوال می‌باشد. تست شخصیت شناسی نئو به طور کلی 30 تا 45 دقیقه طول می‌کشد تا تکمیل شود.

پرسشنامه نئو NEO-PI-FFI یک نسخه کوتاه شده است که شامل 60 سوال است که باید بتوانید آن را در حدود 15 دقیقه تکمیل کنید.

هر سؤال تست شخصیت شناسی نئو عبارتی است درباره رفتار شما که از شما خواسته می‌شود در محدوده‌ای امتیاز بگیرید، مانند «موافق» تا «مخالف» یا «دوست دارم» تا «دوست ندارم».

تست نئو

نتایج تست شخصیت شناسی نئو

نتایج تست نئو شما به جای یک مقدار عددی، در مقیاسی برای هر عامل نمره گذاری می‌شود.

نتایج تست شخصیت شناسی نئو می‌تواند به این صورت باشد:

 1. بالا در مقیاس باز بودن
 2. در نیمه راه بین نقطه میانی و پایین در مقیاس وظیفه شناسی
 3. در نقطه میانی برای برون گرایی
 4. در نیمه راه بین نقطه میانی و بالا در مقیاس توافق پذیری
 5. میانه راه در مقیاس روان رنجوری

این نشان‌دهنده فردی خلاق و پذیرای ایده‌های جدید، انعطاف‌پذیر اما کمی بی‌سازمان، متعادل (بین برون‌گرایی و درون‌گرایی)، اجتماعی، قاطع اما نه تا حد افراط، و از نظر عاطفی پایدار در موقعیت‌های راحت است.

استفاده از یک مقیاس جداگانه برای هر یک از ویژگی های شخصیتی به شما امکان می‌دهد تا دقیق تر و فردی خود را بشناسید.

بنابراین دقت نتیجه تست نئو شما به صداقت شما در پاسخ به سوالات متکی است.

پاسخ صادقانه بهترین راه ممکن برای دریافت نتیجه دقیق برای تست شخصیت شناسی نئو است.

آیا شخصیت شما می تواند تغییر کند؟

تفاوت شخصیت شما به عنوان یک نوجوان با شخصیت شما در دهه بیست سالگی و بعد از آن، سؤالی بود که کریستوفر جی سوتو و الیور جان در تحقیق خود در سال 2012 به دنبال پاسخ به آن بودند.

آنها دریافتند که چند واریانس جزئی وجود دارد:

 1. اضطراب و روان رنجوری بین نوجوانی و میانسالی کاهش پیدا می‌کند.
 2. سازگاری و وظیفه شناسی با افزایش سن افراد افزایش می‌یابد.
 3. برون گرایی در طول زندگی آنها نسبتاً ثابت باقی ماند، اگرچه جنبه هایی مانند گروهی بودن و قاطعیت تغییر کردند.

با این حال، به طور کلی، سوتو و جان به این نتیجه رسیدند که پنج ویژگی شخصیتی بزرگ یک فرد در طول زندگی ثابت باقی می‌ماند.

کاربرد تست نئو چیست؟

تست شخصیت شناسی نئو به عنوان یک ابزار ارزیابی بالینی طراحی شده است، و تعداد فزاینده‌ای از کارفرمایان از آن به عنوان یک آزمون روان‌سنجی استفاده می‌کنند تا مشخص کنند که آیا داوطلبان آنها هم برای شغل و هم برای فرهنگ کسب‌وکار مناسب هستند یا خیر.

بعلاوه این تست به شما در شناخت بهتر شخصیت خود و تشخیص سریع تر برخی از اختلالات شخصیتی مثل تکانشگر کمک می‌کند.

همچنین این تست به شما در انتخاب مسیر آینده شما کمک می‌کند.

به عنوان مثال:

در یک شغل پرخطر مانند خلبان هواپیما یا افسر پلیس، فرد باید نمره روان رنجوری پایین داشته باشد تا از ثبات عاطفی و خود کنترلی برخوردار باشد.

نمره باز بودن بالا نشان دهنده فردی است که خلاق و علاقه مند به روندهای جدید است. این ویژگی برای یک طراح گرافیک ایده آل خواهد بود.

انجام تست شخصیت شناسی نئو چه به عنوان بخشی از فرآیند استخدام شرکت یا چه برای خود، بهترین فرصت برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خودتان است.

به اشتراک گذاشتن این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *